Obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

1.1.      Tento dokument predstavuje všeobecné podmienky využívania virtuálnej platformy pre predaj tovaru na doméne https://sk.bfashion.com/ a jej subdomén, ktorá stanovuje pravidlá pre používanie, vrátane uzatvorenia zmluvy o predaji s týmto internetovým obchodom. Vytvorením objednávky na webe https://sk.bfashion.com/, klient prehlasuje, že je oboznámený s týmito všeobecnými podmienkami a prijíma rovnaké záväzky vo svojich vzťahoch s predávajúcim.

1.2.      Tieto podmienky sú v súlade s požiadavkami Zákona o ochrane spotrebiteľa a ďalších predpisov platných v Slovenskej republike, http://www.ochrana-spotrebitela.sk/.

 

2. VYMEDZENIE POJMOV

2.1.       Predávajúci - Bfashion alebo akýkoľvek partner Bfashion.

2.2.       Zákazník / Klient - akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo iný právnický subjekt, ktorý používa stránky Predávajúci akýmkoľvek spôsobom, vrátane, ale nie len prezeraním, vytvaraním objednávok, nákupom, vrátením tovaru a atď.

2.3.       Webová stránka - virtuálna platforma pre predaj tovaru sa nachádza na doméne https://sk.bfashion.com/ a jej subdomén.

2.4.       Profil - časť webu, vytvorený správnym zadaním e-mailu a hesla, ktorý umožňuje zákazníkom posielať objednávky, ktoré obsahujú informácie o zákazníkovi.

2.5.       Obľúbené – časť webu, ktorý umožňuje kupujúcim / používateľom si vytvárať svoje vlastné zoznamy obľúbených produktov.

2.6.       Objednávka - elektronický dokument, ktorý predstavuje komunikačnú formu medzi kupujúcim a predávajúcim. Cez ktorý Zákaník informuje Predajcu, prostredníctvom týchto stránok o kúpe tovaru a ďalších službách.

2.7.       Tovar a služby - každý predmet na zmluve o predaji

2.8.       Akčná ponuka  - akékoľvek forma obchodnej komunikácie s cieľom propagácie určitých tovarov / služieb ponúkaných v obmedzených množstvách, ak nie je uvedené inak v propagačnom materiáli, na určené obdobie špecifikované predávajúcim.

2.9.       Zmluva – je to zmluva uzatvorená na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim o predaji a nákupe výrobkov a / alebo služieb na stránkach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných podmienok používania stránok.

2.10.       Obsah

• Všetky informácie na týchto stránkach, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom internetu a s použitím zariadení, ktoré majú pripojenie k Internetu

• Informácie týkajúce sa produktov a / alebo služieb a / alebo platných taríf tretích strán, s ktorými má predávajúci určitú formu dohody o partnerstve

• Informácie o predajcovi alebo iné súvisiace informácie vzťahujúcich sa k nemu

2.11.       Newsletter - elektronický leták, ktorý  pravidelne informuje o produktoch a službách, ako aj o propagačných akciách predajcu. Je zasielaný elektronický prostredníctvom e-mailu alebo formou SMS, pričom predávajúci nie je zodpovedný za obsah poskytnutých informácií.

2.12.       Vrátenie peňazí - proces vrátenia peňazí kupujúcemu od spoločnosti Predávajúci v dôsledku ukončenia alebo neschopnosti splniť kúpnu zmluvu o predaji z webových stránok, a to výlučne prostredníctvom bankového prevodu.

2.13.       Špecifikácia - všetky podrobnosti a / alebo opis výrobku a služby, špecifikované výrobcom.

2.14.       Hodnotenie - spôsob vyjadrenia úrovne spokojnosti užívateľov / zákazníkov / kupujúcich vo vzťahu k danému produktu. Hodnotenie je vyjadrené stupnicou od 1 do 5 (najnižšia je 1, najvyššia je 5). Táto spokojnosť bude vždy sprevádzaná hodnotením od užívateľov / zákazníkov / kupujúcich k danému produktu alebo službe.

 

3. REKLAMA

3.1.       Informačné letáky spoločnosti Predávajúci, ktoré obsahujú informácie o obchodných zľavách a ďalších propagačných akciách, ktoré posielajú aj partneri spoločnosti Predávajúci.

3.2.       V momente, keď si Zákazník vytvorí profil na tejto stránke alebo objednávku, tak súhlasí s odoberaním newsletterov alebo SMS správ na svojom mobilnom telefóne od spoločnosti Predávajúci, a zaroveň aj oznamy týkajúce sa objednávok tovaru a potvrdenia o zmene údajov.

3.3.       Odhlásenie z odberu Newsletterov Zákazník môže urobiť kedykoľvek pomocou špeciálneho odkazu umiestneného v newsletri alebo na telefónnom čísle +421232784600.

3.4.       Ak po odhásení z Newsletteru Užívateľ urobí novú objednávku, považuje sa to opät  za súhlas na odber newletterov.

3.5.       Odhlásenie z odberu Nesletterov neznamená automatické odmietnutie súhlasu k uzavretiu tejto zmluvy.

3.6.       Poskytnutím svojich kontaktných údajov na predávajúceho (vrátane e-mailu, telefóna) Klient dáva výslovný súhlas k tomu, aby bol kontaktovaný spoločnosťou Predávajúci alebo tretími stranami, ktoré sú partnermi spoločnosti Predávajúci a dodávateľmi marketingových služieb, štátne, obecné alebo vládne agentúry či spoločnosti v oblasti poistenia, ak je vyžadované osobitnými právnymi predpismi a ďalšími spoločnosťami, s ktorými spoločnosť Predávajúci môže rozvíjať spoločné programy na uvedenie tovaru a / alebo služieb na trhu a ďalšie.

3.7.       Spoločnosť Predávajúci si vyhradzuje právo vybrať si komu má posielať newletter, ako aj odstrániť zo svojej databázy klienta, ktorý dal súhlas na odber newsletterov.

3.8.       Zákazníci sú zodpovední za ochranu dôvernosti svojho hesla a účtu, a sú plne zodpovední za všetky činy vykonané cez svoj účet alebo heslo. Predávajúci odporúča, aby ste sa odhlásili z vášho účtu na konci každého prezerania stlačením tlačidla "ODHLÁSIŤ SA".

 

4. OBJEDNÁVKA

4.1.       Zákazník si môže urobiť objednávku na e-shope, ale musí zadať tieto údaje:

•     platnú emailovú adresu

•     správnu adresu na doručenie tovaru

•     presne vyplnené kontaktné údaje – meno a priezvisko, telefón

4.2.       Zákazník sa zaväzuje a je zodpovedný za všetky podrobnosti o kúpe, ktoré si objednal prostredníctvom vyplnenej a zaslanej objednávky k predávajúcemu, aby boli pravdivé, úplné a presné v deň odoslania.

4.3.       Každá položka pridaná do nákupného košíka, produkt a / alebo služba je k dispozícii na nákup v rámci dostupných množstiev. Pridanie tovaru a / alebo služby do nákupného košíka bez dokončenia, nie je zadanie objednávky a automatické ukladanie tovaru / služby. Objednávka sa aktivuje kliknutím na tlačidlo "Kúpiť" a po načítaní kompletných informácií o zadanej objednávke (objednané položky, dátum a adresa doručenia).

4.4.       Po úspešnej objednávke dostane používateľ potvrdenie objednávky e-mailom na e-mailovú adresu zadanú zákazníkom (Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, že zákazník nedostane tento e-mail). V potvrdení e-mailu sú uvedené objednané produkty, číslo objednávky, dátum a čas objednávky. Telefonické potvrdenie sa vykoná iba vtedy, ak sú potrebné dodatočné informácie alebo špecifikácia objednávky.

4.5.       Odosláním objednávky Zákazník súhlasí s tým, aby bol akýmkoľvek spôsobom kontaktovaný spoločnosťou Predávajúci, v prípade potreby ohľadom jeho objednávky.

4.6.       Predajca má právo odmietnuť ďalej spracovávať Zákazníkom odoslanú objednávku (teda má právo ju zrušiť), v tomto prípade je Predajca povinný Zákazníka o tom informovať. Zrušenie objednávky nenesie akúkoľvek zodpovednosť zmluvných strán v nasledujúcich prípadoch:

*Objednávky s neúspešnou platbou kartou, v prípade, že prevod peňazí nebol uskutočnený na účet Predajcu.

*Doručovacie údaje uvedené v objednávke sú nesprávne alebo nie sú úplné.

4.7.       V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy vráti Spotrebiteľ objednávku Predajcovia do 14 dní od dátumu prijatia tovaru. Predajca vráti kúpnu cenu Spotrebiteľovi do 14 pracovných dní od fyzického vrátenia tovaru. Zaplatená Spotrebiteľom čiastka bude vrátená nasledujúcim spôsobom:

* Suma, uhradená debitnou / kreditnou kartou, bude vrátená späť na tú istú platovnú kartu.

*Suma, uhradená dobierkou, bude vrátená na Zákazníkom uvedený účet.

4.8.       Predajca má právo na odloženie vrátenia čiastky do doby fyzického vrátenia tovaru.

4.9.       Právo na vrátenie tovaru majú iba spotrebiteľa zmysle spotrebiteľa, uvedenom v zákone o ochrane spotrebiteľa a to v prípade, že tovar je v dobrom nepoškodenom stave, v originálnom balení, s etiketou a čiarovým kódom.

4.10.       V prípade, že objednaný a vopred zaplatený tovar nemôže byť Spotrebiteľovi doručený, Predajca je povinný Zákazníka o tom informovať a vrátiť zaplatenú čiastku Spotrebiteľovi najneskôr do 7 dní od dátumu zistenia tejto situácie alebo odo dňa kedy Zákazník nahlásil odstúpenie od zmluvy.

4.11.       Spotrebiteľ môže objednávku zrušiť bez uvedenia dôvodov.

4.12.       Spotrebiteľ môže objednávku zrušiť buď telefonicky na telefónne číslo: +421232784600 alebo elektronickou správou (emailom) na adresu, uvedenú na webových stránkach: [email protected] K tomu je potrebné uviesť číslo objednávky, telefónne číslo uvedené v objednávke, meno, emailovú adresu, s ktorou je Spotrebiteľ na webových stránkach zaregistrovaný, a cenu objednávky.


5. PLATBA

5.1.       Kúpnu cenu je možné uhradiť tromi spôsobmi alebo ich kombináciou a vybraný spôsob platby nemá vplyv na konečnú cenu:

•     Na dobierku - objednávka bude zaplatená v hotovosti kuriérovi pri doručení balíka.

•     Debetnou či kreditnou kartou.

•     Platba prostredníctvom virtuálnej peňaženky.

5.2.       Zákazník zaplatí za tovar kúpnu cenu, ktorá platí v momente vytvárania objednávky. Kúpna cena každého tovaru sa môže dynamicky meniť.

 

6. DODANIE TOVARU

6.1.       Dodanie tovaru sa uskutoční po úspešnom prijatí objednávky. Akonáhle je Vaša objednávka pripravená na expedíciu, dostanete e-mail s informáciou, že je Vaša objednávka vybavená.

6.2.       Ceny za doručenie tovaru, ktorý ponúka Predávajúci sú uvedené v dodacích podmienkach pre jednotlivé subdomény. Podmienky a náklady na dodanie produktov  Predávajúci sú zverejnené na webových stránkach vedľa každého produktu v sekcii "Doprava a platba".

6.3.       Počas dní pracovného voľna (sobota, nedeľa) a sviatkov sa tovar nedoručuje.

* Normálne doručenie - v lehote 5 až 7 pracovných dní - odo dňa potvrdenia objednávky telefonicky alebo emailom.

* Predĺžené doručenie -  v lehote 30 kalendárnych dní - odo dňa potvrdenia objednávky telefonicky alebo emailom (tovar sa následne objednáva u našich obchodných partnerov)

6.4.       Dopravná firma je DPD Slovakia s.r.o., ktorá doručuje zásielky len počas pracovných dní, a to v čase od 9 do 18 hodín.

6.5.       Doručenie balíkov sa uskutoční na zákazníkom uvedenú adresu (súkromnú alebo služobnú).

6.6.       Každý balík je poistený Predajcom.

6.7.       V prípade, že Zákazník zásielku neprevezme v stanovenej lehote, Predajca má pravo objednávku zrušiť.

 

7. VIRTUÁLNA PEŇAŽENKA

7.1.       Každý registrovaný užívateľ má virtuálna peňaženku, ktorá je  automatický vytvorí vygenerovaná. Užívateľ môže kedykoľvek kontrolovať stav a všetky transakcie na tomto účte.

7.2.       Virtuálna peňaženka sa plní virtuálnymi peniazmi, ktorými môžete platiť za objednávky v našom internetovom obchode.

7.3.       Kredit virtuálnej peňaženky možno dobiť niektorým z týchto spôsobov:

•     Sumou za vrátený produkt

•     Po obdržaní bonusu v rámci danej akcie (virtuálne peniaze, ktoré Zákazník dostal v rámci danej akcie nemožno vymeniť za skutočné peniaze).

 

8.  ZHODA TOVARU S POPISOM

8.1.       Predajca zaručuje zhodnosť všetkých ponúkaných produktov v súlade so zákonom v štáte pôsobenia a v súlade so záručnými podmienkami výrobcu alebo oficiálneho dodávateľa tovaru. Výnimkou sú niektoré druhy tovaru, kde záruka na základe charakteru nemôže byť zaručená (kozmetika, atď.).

8.2.       Co sa týka Tovaru, ktorý sa predáva a doručujú partnermi prostredníctvom webových stránok www.Bfashion.com, a ktoré majú záruku, Zákazník dostane záručný certifikát, obsahujúci všetky potrebné informácie servisného centra. Ten zaručuje opravu Tovaru v záručnej lehote. Partneri spoločností Predávajúci sú zodpovední za poskytnutie v súlade so zákonom nutné záručné doklady pri zakúpení Tovaru a tiež za zabezpečenie záručného servisu.

8.3.       V prípade, že Zákazník neoznámi písomne ​​na email [email protected] Predávajúci maximálne do 48h od obdržania Tovaru, že záručný certifikát nebol doručený spoločne s daným Tovarom, Predávajúci považuje záručný certifikát za poskytnutý.

 

9. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY / REKLAMÁCIA

9.1.       Nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy je právom Spotrebiteľa. Zároveň je Spotrebiteľ povinný tovar vrátiť do 14 (štrnástich) dní od dátumu doručenia Tovar.

9.2.       Nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy má Spotrebiteľ aj pri doručení tovaru kuriérom len v prípade, že tovar bol doručený až po stanovenom doručovacom termíne alebo v prípade udalosti vyššej moci.

9.3.       V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je Spotrebiteľ povinný tovar vrátiť v dobrom nepoškodenom stave a s originálnou etiketou.

9.4.       V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy a zároveň bola objednávka zaplatená, suma bude Spotrebiteľovi vrátená na jeho uvedený bankový účet alebo ako virtuálne peniaze do virtuálnej peňaženky. Ak bola objednávka zaplatená kreditnou / debitnou kartou čiastka bude vrátená späť na kreditnú / debitnú kartu, s ktorou Spotrebiteľ zaplatil.

Suma nebude vrátená do tej doby pokiaľ Tovar nebude vrátený. Ak Tovar nebude vrátený v stanové lehote, pozri bod 9.1., Predajca môže zamietnuť vrátiť zaplatenú čiastku.

9.5.       Reklamácia sa uskutočňuje u zakúpeného tovaru, nezodpovedajúcemu stavu, ktorý bol dohodnutý medzi oboma zmluvnými stranami. Na dodaný tovar je spotrebiteľovi poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenému k veci alebo v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné vec použiť, použijú sa zákonné ustanovenia o záruke za akosť. Reklamácia sa môže uplatniť v prípade:

•     Výrobné vady tovaru.

•     Chýbajúce časti tovaru.

•     Zaslanie tovaru, ktorý nezodpovedá objednanému.

•     Nezhody, týkajúce sa tejto veľkosti a / alebo farby - zaslanie tovaru v inej veľkosti a / alebo farbe, než bolo objednané.

•     Poškodenie tovaru pri preprave.

9.6.       Tovar je možné reklamovať e-mailom na adresu [email protected] Zároveň je Spotrebiteľ povinný tovar vrátiť do 14 (štrnástich) dní od dátumu doručenia.

9.7.       Spotrebiteľ môže reklamovaný tovar vrátiť alebo požiadať o výmenu za nepoškodený výrobok v rovnakej alebo inej veľkosti a farbe. Zamestnanec internetového obchodu môže ponúknuť výmenu produktu za iný produkt. Ak je vybraný produkt drahší ako ten pôvodný, Spotrebiteľ jeho hodnotu doplatí. Ak je vybraný produkt lacnejší, bude príslušná suma Spotrebiteľovi vrátená.

9.8.       Ak nejde o chybný alebo poškodený produkt, možno reklamáciu vykonať len v prípade, že:

•     Je zachovaný pôvodný vzhľad produktu (nedošlo k roztrhaniu, poškriabaniu, noseniu, praniu, žehleniu produktu.

•     Nie sú škody, zavinené nesprávnym zaobchádzaním s produktom.

•     Pôvodný obal a štítok nie sú porušené.

9.9.       Vrátenie tovaru, z dôvodu reklamácie a z dôvodu odstúpenia od zmluvy, sa vždy uskutoční na adresu, uvedenú v doklade k objednávke, k nej priložený.

9.10.       Pri výmene Tovaru pripadajú náklady na prepravu Poštou alebo kuriérskou službou na účet Spotrebiteľa, a to v oboch prípadoch, ak výmena nenastala chybou internetového obchodu alebo zamestnanca spoločnosti.


10. ZODPOVEDNOSŤ

10.1.       Predajca zodpovedá za doručenie poškodeného tovaru, za uskutočnenie internetovej objednávky podľa Кupnej zmluvy a tiež za vrátenie peňazí vráteného tovaru. Predajca je povinný Spotrebiteľovi poskytnúť spolu s objednaným produktom potrebnú informáciu čo sa týka jeho prav v listinnej forme.

10.2.       Predávajúci sa nezodpovedá tretej osobe, pokiaľ podľa tejto osoby informácie publikované na webových stránkach internetového obchodu, porušuje autorské práva alebo práva duševného vlastníctva.

 

11. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

11.1.       Je možné, že niekedy daný opis Produktov bude neúplný a to z dôvodu obmedzeného priestoru alebo konkrétnej štruktúry informácií.

11.2.       Všetky produkty, vrátane produktov v akcií / zľavnených produktov, sa predávajú a doručujú do vyčerpania zásob aj keď to nie je výhradne uvedené na Webovej stránke.

11.3.       Všeobecné obchodné podmienky Predávajúci sa týkajú všetkých Spotrebiteľov Webových stránok.

11.4.       Používajúc webové stránky Spotrebiteľ súhlasí, že (а) si prečítal Všeobecné obchodné podmienky a (b) že s nimi súhlasí.

11.5.       Všeobecné obchodné podmienky môžu byť kedykoľvek a jednostranne zmenené zverejnením na Webovej stránke. Tieto zmeny nadobudnú platnosť ihneď a sú povinné pre všetkých Spotrebiteľov.

11.6.       Predávajúci má právo kedykoľvek zmeniť Všeobecné obchodné podmienky podľa svojho uváženia alebo z dôvodu nadobudnutia platnosti príslušného zákona. Je možné, že v tomto prípade Všeobecné obchodné podmienky budú mať retroaktívnu účinnosť, čo sa týka už doručených a potvrdených objednávok.

11.7.       V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok Predávajúci bude o tom informovať svojich Zákazníkoch ich zverejnením na Webovej stránke. V tomto zmysle je každý Spotrebiteľ povinný sledovať zmeny Všeobecných obchodných podmienok pri každom používaní webovskej stránky.

11.8.       V prípade, že je jedno alebo viac ustanovení Všeobecných Obchodných podmienok neplatné, bez ohľadu na dôvody, ostatné ustanovenia stále platia.

11.9.       Predávajúci sa vždy snaží, aby bola poskytnutá informáciana Weobových stránkach správna. Hoci je potrebné brať do úvahy, že sú možné chyby technického charakteru a z tohto dôvodu Predávajúci upresňuje, že všetky obrázky produktov sú iba informačného charakteru, t.j. doučené produkty sa môžu líšiť od obrázkov.

11.10.       Predávajúci má právo kedykoľvek meniť popis vlastností alebo ceny tovaru, pričom môžu byť technické chyby. Predajca má právo rušiť objednávku v týchto prípadoch:

•     Cena daného produktu je nulová.

•     Očividne nereálne nízka cena Tovaru v porovnaní s iným Tovarom rovnakého typu na Webovej stránke.

11.11.       Webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Predávajúci nezodpovedá za Podmienky ochrany osobných údajov webových stránok, ktoré nespravuje, a tiež za informáciu, ktorú tie isté stránky obsahujú.

11.12.       Vytváraním objednávky na Webovej stránke Spotrebiteľ potvrdzuje telefonicky alebo emailom s tým, že chce mať Tovar alebo Službu, za ktorú zaplatí.

11.13.       Predajca pošle Spotrebiteľovi oznámenie o registrácii objednávky v systéme, schválenie alebo záväzok k jej realizácii. Túto správu obdrží zákazník telefonicky alebo e-mailom.

11.14.       V tomto zmysle Predajca má právo nedoručit časť alebo všetky Produkty alebo neuskutočniť časť alebo všetky Služby objednávky podľa vlastného uváženia a tiež z dôvodu vyčerpania množstva alebo zmeny ceny. Vo všetkých prípadoch Predajca je povinný o tom informovať Spotrebiteľa emailovou správou alebo telefonicky. Ak bola neuskutočnená objendávka zaplatená, Predajca vráti sumu Spotrebiteľovi.

11.15.       Kúpna zmluva je medzi Predajcom a Spotrebiteľom považovaná za uzavretú v momente, keď Spotrebiteľ dostane potvrdenie emailovou správou. Tovar bude doručený na Spotrebiteľom uvedenú adresu dopravcom podľa podmienok a cien, ktoré sú ním určené.

11.16.       Kúpna zmluva, uzavretá medzi Spotrebiteľom a Predajcom, obsahuje tieto Obchodné podmienky a všetky informácie, ktoré Spotrebiteľ poskytol na Webovej stránke.

11.17.       Každý Spotrebiteľ sa môže zaregistrovať na Webovej stránke https://sk.bfashion.com/ za účelom vytvorenia objednávky.

11.18.       Predávajúci má právo obmedziť prístup na Webové stránky alebo na časť Webových stránok pre registrovaného Spotrebiteľa, ak príslušné právne predpisy neustanovujú inak.

11.19.       Každý Spotrebiteľ má právo zverejňovať názory na Tovar / Služby a tiež kontaktovať Predávajúci telefonicky alebo na uvedenú v časti "Kontakty" adresu. Neslušné a nevhodné názory a odkazy budú z Webových stránok zmazané. Predajca má právo spracovávať poskytnutú od Spotrebiteľa informáciu bez odôvodnenia svojho konania v tomto smere.

Každý Spotrebiteľ má právo mať iba jednu registráciu a jeden Užívateľský účet.

11.20.       Spotrebiteľ nemá právo používať Užívateľský účet iného registrovaného Spotrebiteľa alebo poskytovať svoj účet tretej osobe. Spotrebiteľ tiež nemá právo zlomyseľne vytvárať ďalšie používateľské účty za účelom spreneverovania Webovej stránky alebo ďalšieho Spotrebiteľa alebo za účelom vydávať sa za iného Spotrebiteľa.

11.21.       Komunikácia s Predajcom sa môže uskutočniť priamo telefonicky alebo na adrese, uvedenej v časti "Kontakty". Predajca má právo spracovávať poskytnutú od Spotrebiteľa informáciu bez odôvodnenia svojho konania v tomto smere.

11.22.       V prípade silného internetového prevádzky Webových stránok, Predávajúci má právo vyžadovať od Spotrebiteľov uvádzať kód typu captcha za účelom ochrany informácie webových stránok.

11.23.       Predávajúci môže zverejňovať reklamné informácie o akciách Tovarov / Služieb, ponúkané od Predávajúci alebo jeho partnerov na určitú dobu, a tiež informácie o množstve Tovarov.

11.24.       Všetky ceny Tovarov / Služieb na webových stránkach sú konečné a sú uvedené v eurách podľa všetkých právných zákonov.

11.25.       Predajca nezodpovedá za akékoľvek výdavky spojené s poplatkom, províziou alebo ďalšou platbou v prípade elektronickej platby alebo platby bankovým prevodom uskutočneným Spotrebiteľom a tiež v prípade poplatkov alebo provízie pri výmene valút pokiaľ nie je valuta v eurách. Všetky výdavky, spojené s podobnými platbami, sú na účet Spotrebiteľa.

11.26.       Všetky obrázky, zverejnené na webových stránkach, sú určené iba na vytvorenie určitej predstavy o type Tovaru / Služby, ale nepredstavujú Tovar / Službu presne. Predajca nezodpovedá za tieto nezrovnalosti.

11.27.       Predajca má právo používať na uskutočnenie objednávky služby ďalších zmluvných strán bez toho, aby o tom informoval Spotrebiteľa.

 

12. VYŠŠIA MOC

12.1.       Žiadna strana nezodpovedá za porušenie zmluvných povinností, ak je príčinou vyššia moc. Vyššia moc je nepredvídateľná udalosť mimo kontroly oboch strán, čomu sa nedá vyhnúť.

12.2.       Ak nenastane žiadna zmena do štrnástich (14) dní po udalosti, môže ktorákoľvek strana informovať druhú stranu o ukončení zmluvy bez náhrady škody.

 

13. PRÁVA DUŠEVNÉHO A PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA

13.1.       Obsah, podľa vymedzenia v časti "VYMEDZENIE POJMOV", vrátane, ale nielen všetky logá, rôzne  nápisy alebo grafické zobrazenia, firemné značky, dynamické symboly, texty a / alebo multimediálny obsah Webových stránok môžu byť použité výhradne spoločnosťou Predávajúci.

13.2.       Uzavretím tejto Kúpnej zmluvy neudeľuje Predávajúci Spotrebiteľovi povolenie na to, aby kopíroval, rozširoval, zverejňoval, oznamoval tretej osobe, menil akýmkoľvek spôsobom akúkoľvek časť Obsahu vrátane, ale nie len, obsah firemných značiek, logá, multimediálny obsah Webových stránok alebo popisy Tovaru / Služieb akýmkoľvek spôsobom. Zahrnutie zverejnenia akéhokoľvek externého obsahu odstránením vlastníctva obsahu Predávajúci. Akékoľvek použitie Webových stránok formou šírenia, kopírovania, zverejnenia, úpravy alebo ďalšieho spracovania je možné jedine s výhradným súhlasom Predávajúci.

13.3.       Obsah webových stránok dostupných pre spotrebiteľa sa riadi týmito zmluvnými podmienkami.

13.4.       Spotrebiteľ môže kopírovať, šíriť a / alebo užívať Obsah len pre osobnú potrebu, nie za obchodným účelom, ak to nie je v rozpore s bodom 13.

13.5.       Spotrebiteľ má právo používať obsah webových stránok iba na obchodné účely a s písomným súhlasom spoločnosti Predávajúci. Časť obsahu, ktorý sa bude používať, spôsob a čas použitia budú uvedené v povolení spoločnosti Predávajúci. Akékoľvek použitie nepovoleného obsahu sa bude považovať za porušenie zmluvy a porušenie duševného vlastníctva spoločnosti Predávajúci. V takomto prípade bude spotrebiteľ zodpovedný spoločnosti Predávajúci.

13.6.       Spoločnosť Predávajúci môže posielať alebo odkázať spotrebiteľom na všetky alebo časť obsahu webových stránok. Tento čin však nepovoľuje Spotrebiteľovi užívať Obsah pre inú ako osobnú potrebu a to nezávisle na spôsobe komunikácie medzi Spotrebiteľom a Predajcom.

13.7.       Každé použitie Obsahu Webových stránok pre iné ako povolené účely v týchto Obchodných podmienkach alebo v písomnom súhlase zo strany Predávajúci je zakázané.

 

Tieto obchodné podmienky sú schválené spoločnosťou Predávajúci. Posledná zmena všeobecných zmluvných podmienok bola vykonaná dňa 30.08.2017.